25 apr 19.00

"Beredskapstiden i Örebro län"

Här är det

Vad hände under tiden?

Einar Lyth föreläser. Einar Lyth är svensk militär och militärhistoriker. Han har varit bl.a varit befälhavare över Örebro Fösvarsområde samt överadjutant hos Carl XVI Gustaf. Han har verkat som debattör i försvarsfrågor och har sedan sin pensionering varit en flitig författare inom militärhistoria och har därvid bland annat dokumenterat kultur och seder inom svenska försvaret. Föreläsningen är på Lindesbergs stadsbibliotek.

Arrangör: Linde Fornminnes och hembygdsförening

Här är det

Information

PRIS:

 50 KR

 

BESKRIVNING:

-