02 jul - 20 aug

Utställning, Per Nilsson

Här är det

Gallerirum vid Stripa gruva.

Utställning av Per Nilsson i Gallerirummet vid Stripa gruva. Per visar järnskulpturer och skulpturala reliefer.
Utställningen består av två delar, Järngräs(järnsmide) och Fasader ( målade träreliefer).
Per är nog mest känd för sina träreliefer, men har på senare år utvecklat ett nytt formspråk i järnsmide.


Utställningen kan ses tisdag-söndag till och med 20 augusti kl. 10.00-17.00.

Arrangör: Stripabryggeriet

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

BESKRIVNING:
-